5.5 billion tenge loan granted to Kazakh salt producer by EBRD

JSC Araltuz planning to build new production facilities and diversify exports Araltuz is leading producer of table and industrial salt in Central Asia. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is supporting the expansion of JSC Araltuz, Kazakhstan’s leading producer of table and technical salt in Central Asia, by providing a convertible loan of up […]

ЕБРР выделил кредит размером 5,5 млрд тенге казахстанскому производителю соли

АО «Аралтуз» построит новые производственные мощности и диверсифицирует экспорт Аралтуз – ведущий производитель поваренной и технической соли в Центральной Азии. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает расширение AO «Аралтуз», ведущего казахстанского производителя поваренной и технической соли в Центральной Азии, предоставляя конвертируемый кредит на сумму до 5,5 млрд тенге (11 млн евро). Средства будут предоставлены […]

Первый этап бурения на месторождении Курумсак завершен

Первый этап бурения на месторождении Курумсак успешно завершен. Бурение было проведено с использованием передовых технологий и основывалось на оцифрованных и разработанных 3D моделях рудного тела, созданных на основе исторических данных с 1946 по 1951 годы. Основанные на этом исследования позволяют компании SRK приступить к разработке Оценки Минеральных Ресурсов (MRE) для ванадиевого проекта. Разработанная SRK программа […]

  The first stage of drilling at the Kurumsak field has been completed

The first stage of drilling at the Kurumsak field has been successfully completed. Drilling was carried out using advanced technologies and was based on digitized and developed 3D models of the ore body, created on the basis of historical data from 1946 to 1951. Based on this research, SRK can begin to develop a Mineral […]

Құрымсақ кен орнында бұрғылаудың бірінші кезеңі аяқталды

Құрымсақ кен орнында бұрғылаудың бірінші кезеңі сәтті аяқталды. Бұрғылау озық технологияларды қолдана отырып жүргізілген және 1946 жылдан 1951 жылға дейінгі тарихи деректерден жасалған цифрландырылған және дамыған 3D кен денесінің модельдеріне негізделген. Осыған құрастырылған зерттеулер SRK компаниясына ванадий жобасы үшін минералды ресурстарды бағалауды (MRE) әзірлеуге кірісуге мүмкіндік береді. SRK әзірлеген бұрғылау бағдарламасы бұрын кеңес геологтар жүргізген […]

NEW YEAR GREETINGS

Dear citizens of Kazakhstan, Please accept our warmest and sincere congratulations on the upcoming New Year! Today, on the eve of the New year, YASAI HOLDING confidently opens a new page in life and builds the most ambitious plans together with its team, because we live in a strong, independent, dynamically developing state! The holding […]

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ ҚҰТТЫҚТАР

Құрметті қазақстандықтар! Алдағы келе жатқан Жаңа жылмен ыстық және шынайы құттықтауларымызды қабыл алыңыз! Бүгін, жаңа жыл қарсаңында YASAI HOLDING өмірдің жаңа бетін сенімді түрде ашып өз ұжымымен бірге ең өршіл жоспарлар жасайды, өйткені біз күшті, тәуелсіз, қарқынды дамып келе жатқан мемлекетте өмір сүріп жатырмыз! Біздің ұжымның бірлігі мен қажырлы еңбегінің арқасында холдинг 2022 жылды жақсы […]

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые казахстанцы! Примите наши самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом! Сегодня, в преддверии нового года, YASAI HOLDING уверенно открывает новую страницу жизни и строит самые амбициозные планы вместе со своим коллективом, потому как мы живем в сильном, независимом, динамично развивающемся государстве! 2022 год холдинг завершает с хорошими результатами благодаря сплоченности и трудолюбию […]

Үштаған кен орнын игеру мәселелері талқыланды

«Уштаган – Gold» ЖШС директоры пен жобалық кеңсе ұжымының жұмыс сапары барысында алдын ала танысу мақсатында Баянауыл ауданы әкімдігінің өкілдерімен екіжақты кездесу өтті. Жобаны талқылау барысында тараптар жоспарланған жобаны жүзеге асыруға қатысты бөлігінде алдағы нақты қадамдарды белгіледі. Сонымен қатар, компания басшылығы Баянауыл ауданында Бүркітті ауылының маңында орналасқан Үштаған кен орнында болды. Бұл жерде кен орны, […]

Issues of development of the Ushtagan field discussed

During the working trip of the director of Ushtagan-Gold LLP and the team of the project office, a bilateral meeting was held with representatives of the akimat of Bayanaul district for the purpose of preliminary acquaintance. During the discussion of the project, the parties identified further concrete steps in terms of the implementation of the […]